Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke integriteitscode die door onze organisatie van harte word onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.( wordt als pdf gedownload of geopend in nieuw tabblad)

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van

Corona update

Vanaf 4 juni is er weer wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten.
Voor alle uitgiftepunten is de uitgifte op donderdagmorgen tussen 9:30  uur en 11:00 uur

Vanaf 1 juni is de administratie weer op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

maatregelen betreffende het corona virus

In verband met de opgelegde maatregelen betreffende het corona virus, is besloten om met ingang van deze week de uitgifte 1 x per 14 dagen te doen.

Deze regel geldt tot 1 juni, of tot nader bericht als er verdere maatregelen opgelegd worden vanuit de overheid.
Alleen op deze manier hopen we de voedselbank draaiende te houden.

De uitgiftedata zijn:
Donderdag 9 april, donderdag 23 april, donderdag 7 mei, en woensdag 20 mei.

We streven er naar om elke 14 dagen het pakket zo goed mogelijk te vullen, maar dit is afhankelijk van de aanvoer van de producten.

Ook de administratie is de komende tijd beperkt bereikbaar. Alleen op maandag, woensdag en donderdagochtend is de voedselbank telefonisch bereikbaar vanaf 9.00 uur en wordt de mail gelezen en verwerkt.

Nieuwe kookunit

Er is druk gewerkt om de kookunit aan te leggen. Wij kunnen deze bij onze inloopdagen 19 en 20 december gebruiken. We gaan dan budgetkoken. We verloten ook diverse budgetkookboeken en receptenboekjes. Iedereen is van harte welkom.