Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke integriteitscode die door onze organisatie van harte word onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.( wordt als pdf gedownload of geopend in nieuw tabblad)

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van

maatregelen betreffende het corona virus

In verband met de opgelegde maatregelen betreffende het corona virus, is besloten om met ingang van deze week de uitgifte 1 x per 14 dagen te doen.

Deze regel geldt tot 1 juni, of tot nader bericht als er verdere maatregelen opgelegd worden vanuit de overheid.
Alleen op deze manier hopen we de voedselbank draaiende te houden.

De uitgiftedata zijn:
Donderdag 9 april, donderdag 23 april, donderdag 7 mei, en woensdag 20 mei.

We streven er naar om elke 14 dagen het pakket zo goed mogelijk te vullen, maar dit is afhankelijk van de aanvoer van de producten.

Ook de administratie is de komende tijd beperkt bereikbaar. Alleen op maandag, woensdag en donderdagochtend is de voedselbank telefonisch bereikbaar vanaf 9.00 uur en wordt de mail gelezen en verwerkt.

Veilig Voedsel

Sinds kort is de nieuwe gemeente Westerkwartier een feit. Dat betekent voor ons als Voedselbank ( VB )dat we er een uitgiftepunt bij hebben nl. Leek. Eén gemeente, één Voedselbank. Eén hoofddepot ( Grootegast ) met vier uitgiftepunten. ( Grootegast — Leek – Marum – Zuidhorn ).
Het was een hele klus om dit organisatorisch rond te krijgen, maar het is gelukt. Hoog in ons vaandel blijven we houden de bekende slogan: “Laten we wat meer naar elkaar omzien”. Dat houdt ook in dat we naast het verlenen van voedsel ook onze nevenactiviteiten blijven uitvoeren. Onze gastdames en screeners spelen daarin een hele belangrijke rol. Ze verwijzen klanten, die hulp nodig hebben, door naar het juiste loket van ons gemeentehuis en werken samen met hulpverleners uit verschillende sociale sectoren. Via de Stichting Fonds Kinderhulp worden de kinderen onder ons niet vergeten bijvoorbeeld een kado voor jarige Job.
In het nieuwe gebouw van de kledingbank Maxima in Grootegast zijn onze klanten ook welkom. Al met al is de VB Westerkwartier een boeiend bedrijf.
Voor ons is het belangrijkste het verlenen van voedsel aan de armen onder ons. Het vele voedsel wordt ons verstrekt door sociaal voelende supermarkten, bedrijven, kerken, scholen en particulieren. Met trots noemen we ons Tuuntje, die ons voorziet van veel groente. Daar profiteren ook de ander VB in onze provincie van. Op deze manier kunnen onze vrijwilligers de ruim honderd pakketten van plm. dertig producten per pakket wekelijks klaarmaken en uitgeven. Zo bestrijden we ook de voedselverspilling, die erg hoog is in ons land.
Dank aan de vele vrijwilligers. Weet je dat al deze vrijwilligers hun werk doen zonder daarvoor betaald te worden? We kunnen ons ook een professionele organisatie noemen. Overtuig je en kom een bezoekje brengen aan ons depot. Strakke schappen gevuld met producten in het magazijn, gekoelde producten in de koelcel op de juiste temperatuur bewaard en soms maakt onze nieuwe vriescel ook overuren. Je ziet, we doen alles om de zaak zo goed mogelijk te laten draaien. Goede en verantwoorde voeding, gezond voor iedereen. Ook waarderen we dat de overheid zich landelijk met de VB bezig houdt. De NVWA ( voedsel en warenautoriteit ) komt jaarlijks bij ons op bezoek. De samenwerking ervaren we als positief, delen ons mee wat we goed doen en vertellen ook wat onze aandacht moet hebben. Ook dit jaar haalden we een dikke voldoende en konden we ons predicaat Groen behouden. Ook hierin spelen de vrijwilligers een belangrijke rol. We werken volgens een internationaal controlesysteem de HACCP. Als je de CCP onthoudt, dan betekent dat : kritische controle punten. Alles schoon, persoonlijk, materiaal en goederen. Laten we de kruisbesmetting niet vergeten. Juiste temperaturen in de koel- en vriescellen. Waar erg streng naar wordt gekeken is de THT ( tenminste houdbaar tot ) en TGT ( te gebruiken tot ) . Zo beoordelen we of het product kan worden uitgegeven, en niet de oorzaak kan zijn van een voedselvergiftiging of een uitbraak van de Salmonellabacterie. Die drie letters staan op elk product, en daar houden we ons stipt aan. Ons motto is : over tijd – weg ermee. Ook kennen we de visuele controle. Een krop sla of een kist appels hebben geen THT of TGT, maar worden door de vrijwilligers gecontroleerd of het nog kan worden uitgegeven. Ook hier geldt: bij twijfel – weg ermee. Je ziet dat we hierin erg streng moeten zijn. We willen geen enkel risico lopen en vooral in de warme zomers van de laatste jaren zijn we dubbel op onze hoede. Houd de boevenbende ( foute bacteriën ) buiten de deur. Gelukkig hebben we allemaal boevenvangers ( goede bacteriën ) in ons lijf. We moeten ervoor zorgen , dat de boevenvangers hun werk goed kunnen doen en ons immuunsysteem vertroetelen en versterken. Zorg voor goede voeding en een gezonde manier van leven. Maar als de boevenbende in de meerderheid is heb je een probleem. Onze Ede Staal zong het al: moag van streek en schieterij. Kijk dat willen we als VB voorkomen. Het beste , gezondste en veiligste is voor onze klanten. Daar gaan we voor. Zo zijn we blij met onze VB Westerkwartier.

Westerkwartier, januari 2020.

Jan Sennema.

Nieuwe kookunit

Er is druk gewerkt om de kookunit aan te leggen. Wij kunnen deze bij onze inloopdagen 19 en 20 december gebruiken. We gaan dan budgetkoken. We verloten ook diverse budgetkookboeken en receptenboekjes. Iedereen is van harte welkom.