Kom ik in aanmerking voor een pakket?

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeftenpakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv.enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.
Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.
Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:
Vaste lasten; huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet.Het NIBUD gaat in al die gevallen uit van normbedragen.
Met uitzondering van telefoon/televisie/internet stelt de werkgroep voor om niet uit te gaan van de normbedragen, maar de werkelijke kosten mee te tellen.
Reserveringsuitgaven:kleding/schoenen, inventaris, onderhoud huis/tuin en niet vergoede ziektekosten(het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage).
De kosten voor kleding van kinderen kunnen worden betaald met de kinderbijslag.
Voor volwassenen is de aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding.
Daar er sprake is van een noodsituatie vindt de werkgroep uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar.
Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er veelal een beroep gedaan worden op de beoordeling door de intaker.
Huishoudelijke uitgaven; was-en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging.

 
De nieuwe normbedragen die per 1 januari 2019 worden voorgesteld, zijn
Basisbedrag per huishouden: €135
Per persoon: €90
De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1persoon was € 215 wordt € 225
2volwassenen was € 300 wordt € 315
1volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
1volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
2volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
1volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495
Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket (of gelijkwaardig bij supermarktmodel) wordt vooral bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Voor voorbeelden kunt u de Voorbeeldcases bekijken