Kom ik in aanmerking voor een pakket?

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeftenpakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv.enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.
Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.
Door het NIBUD genoemde uitgavenposten:
Vaste lasten; huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet.Het NIBUD gaat in al die gevallen uit van normbedragen.
Met uitzondering van telefoon/televisie/internet wordt niet uitgegaan van de normbedragen, maar van de werkelijke kosten.
Reserveringsuitgaven:kleding/schoenen, inventaris, onderhoud huis/tuin en niet vergoede ziektekosten(het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage).
De kosten voor kleding van kinderen kunnen worden betaald met de kinderbijslag.
Voor volwassenen is de aanname, dat zij bij een gemiddelde verblijftijd van een jaar nagenoeg geen uitgaven hoeven te hebben voor kleding.
Daar er sprake is van een noodsituatie vindt de werkgroep uitgaven voor inventaris en onderhoud vermijdbaar.
Bij de niet-vergoede ziektekosten zal er veelal een beroep gedaan worden op de beoordeling door de intaker.
Huishoudelijke en persoonlijke uitgaven; Normbedragen voor aanvrager, partner en per kind.

 

In onderstaande tabel zie je welk normbedrag voor jou geldt vanaf 1 januari 2024. De normbedragen zijn per maand.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform de criteria en de grootte van het voedselpakket (of gelijkwaardig bij supermarktmodel) wordt vooral bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Bent u alleen? Normbedrag in euro’s

Voor u zelf315
Met 1 kind430
Met 2 kinderen545
Met 3 kinderen660
Met 4 kinderen775
Met 5 kinderen890

Woont u samen of bent u getrouwd? Normbedrag in euro’s

Voor met z’n 2-en430
Met 1 kind545
Met 2 kinderen660
Met 3 kinderen775
Met 4 kinderen890
Met 5 kinderen1005

Voor voorbeelden kunt u de Voorbeeldcases bekijken