Doelgroep

Voedselbank Westerkwartier richt zich op inwoners van de gemeente Westerkwartier. Deze noodhulp is bestemd voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Landelijke criteria van Voedselbank Nederland zijn bepalend of iemand in aanmerking komt voor het krijgen van een wekelijks voedselpakket.