Doelstellingen

Voedselbank  Westerkwartier heeft als hoofddoelstellingen:
  • mensen die onder het bestaansminimum leven regelmatig  een gezond voedselpakket te geven
  • voedsel verzamelen en uitdelen
  • verspilling van voedsel tegen te gaan
  • problemen rond armoede bij instanties onder de aandacht te brengen
  • aandacht voor kinderen die in armoede leven
De doelstellingen en richtlijnen opgesteld door de landelijke voedselbank Nederland zijn hierbij leidend. Nevendoelen zijn:
  • een ontmoetingsplaats zijn voor klanten
  • ondersteuning bij doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening
  • regelmatig gezellige/leerzame activiteiten organiseren voor klanten
  • deskundigheid bevorderen bij de vrijwilligers