Pakket aanvragen

U kunt via deze website een voedselpakket aanvragen.
Na aanmelding volgt er een intakegesprek.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt als klant van de voedselbank dan volgt er een screening of u inderdaad recht hebt op een pakket.
De screener zal dan telefonisch een afspraak willen maken. Voor dat telefoontje zal hij gebruik maken van een afgeschermd nummer (anoniem).
Dit geldt ook voor de herscreening die elk half jaar plaatsvindt.
Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de criteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door Voedselbanken Nederland.

Aanvraagformulier

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een voedselpakket, uw ingevulde gegevens worden ook naar uw ingevulde mailadres gestuurd.


straatnaam
alleen huisnummer
Eventuele toevoeging
Personen vanaf 18 jaar
kinderen onder de 18 jaar
Wat is het besteedbare inkomen dat u maandelijks overhoud voor voeding, kleding e.d., dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.