Pakket aanvragen

Stappenplan pakket aanvragen

  1. je moet je eerst aanmelden via het aanvraagformulier op onze website.
  2. we maken een afspraak voor een (intake)gesprek
  3. de voedselbank neemt een beslissing of je in aanmerking komt voor hulp
  4. voldoe je aan alle eisen? Je krijgt wekelijks een voedselpakket
  5. na een half jaar bekijken we opnieuw of je nog aan alle eisen voldoet

Waar kijken we naar?

Voordat we beslissen of je gebruik mag maken van de voedselbank rekenen we samen met jou uit wat je elke maand te besteden hebt als alle vaste kosten zijn betaald.
Als dat bedrag bijvoorbeeld voor een huishouden met 1 volwassene lager is dan € 225,- dan voldoe je aan de toelatingsnorm. Heb je een gezin met 2 volwassenen en 3 kinderen? Dan is het bedrag € 585,-
Heb je erg weinig te besteden omdat je schulden hebt? Dan is de voorwaarde dat je meedoet aan een schuldsaneringstraject. Want zonder traject geen pakket.
Maximale tijd dat een voedselpakket gegeven word is 3 jaar.

Als u nog vragen heeft of hulp nodig hebt kunt u tijdens openingstijden bellen met de voedselbank via nummer 0594820997.

Aanvraagformulier

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een voedselpakket, uw ingevulde gegevens worden ook naar uw ingevulde mailadres gestuurd.


straatnaam
alleen huisnummer
Eventuele toevoeging
Personen vanaf 18 jaar
kinderen onder de 18 jaar
Wat is het besteedbare inkomen dat u maandelijks overhoud voor voeding, kleding e.d., dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.