Privacyverklaring Voedselbank Westerkwartier

Voedselbank Westerkwartier respecteert uw privacygegevens.

Persoonsgegevens

  • om klant te worden van Voedelbank Westrekwartier vragen we om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
  • als u zich als vrijwilliger opgeeft worden contactgegevens en andere gegevens  gevraagd. U ontvangt daarnaast een interne nieuwsbrief, waarin we uw naam en e-mailadres verwerken.
  • als u doneert verwerken wij uw contactgegevens en bankrekeningnummer. Wanneer u wilt dat uw donatie anoniem blijft kunt u dat aangeven. U kunt ook via iDEAL betalen.
  • wij verwerken contactgegevens  als u incidenteel of een structurele leverancier bent voor  Voedselbank Westerkwartier

Hoe gaat Voedselbank Westerkwartier om met persoonsgegevens?
Voedselbank Westerkwartier draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens,in het kader van de privacywetgeving.

Gegevens worden:

  • niet langer bewaard dan noodzakelijk 
  • niet gedeeld met derden, (tenzij voor onze dienstverlening noodzakelijk en na toestemming). Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
  • beveiligd zodat misbruik wordt voorkomen
  • gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt

Rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals  bij ons bekend. Persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden. Desgewenst kunt u  een kopie krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, worden deze uit de bestanden verwijderd.

U hebt verder op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Heeft u nog vragen over de manier waarop met uw persoonsgegevens  wordt omgegaan , neem dan contact op met

Voedselbank Westerkwartier

Bovenweg 23B
9861 GG Grootegast
tel. 0594 820997 (van 9.00-12.00 uur bereikbaar)
mail: algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl

Mocht er geen passende oplossing komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan te raden is dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe  het beste contact met deze toezichthouder opgenomen kan worden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).