Voedsel

Bedrijven en particulieren kunnen etenswaren beschikbaar stellen. In kleine of grote hoeveelheden. Het voedsel moet kwalitatief goed zijn en de houdbaarheidsdatum ervan mag nog niet verstreken zijn, ook van de verse en diepvriesproducten.

Het voordeel voor bedrijven is dat hun goede voedingsmiddelen niet verspild worden en dat zij besparen op kosten van afvoer en vernietiging.

De Voedselbank garandeert dat de producten niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend bestemd zijn om mensen in nood te helpen.