Voedselbank steunen

De voedselbank kan op verschillende manieren gesteund worden:

  • voedsel geven
  • doneren
  • zegels, spaarkaarten en waardebonnen

Voedsel

Bedrijven en particulieren kunnen etenswaren beschikbaar stellen. In kleine of grote hoeveelheden. Het voedsel moet kwalitatief  goed zijn en de houdbaarheidsdatum ervan mag nog niet verstreken zijn, ook van de verse en diepvriesproducten.

Het voordeel voor bedrijven is dat hun goede voedingsmiddelen niet verspild worden en dat zij besparen op kosten van afvoer en vernietiging.

De Voedselbank garandeert dat de producten niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend bestemd zijn om mensen in nood te helpen.

Zegeltjes/ Waardebonnen

Zegeltjes, waardebonnen en spaarkaarten die u niet gebruikt kunt u ook bij de voedselbank inleveren.

U kunt dit opsturen of brengen naar het depot.
Zie  contactgegevens.

Doneren

De Voedselbank Westerkwartier heeft dagelijkse kosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op.
We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften.
Dit zijn noodzakelijke kosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben!
Giften zijn welkom op bankrekening NL 47 RABO 0122 2560 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier of doneer via de QR-code:


Wij zijn door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI erkende instelling.